Colorlak Aceton technický 0,7l

58  vč. DPH (48  bez DPH )

Aceton je bezbarvá kapalina, charakteristického zápachu, používá zejména k ředění barev, čištění a odmašťování v průmyslu.

Obecné informace:
Skupenství (při 20 oC): kapalina
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): charakteristický acetonový

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH (při 20 oC): neuvádí se
Bod (rozmezí bodů) tání ( oC): – 95
Bod (rozmezí bodů) varu ( oC): 56
Bod vzplanutí ( oC): – 18
Bod hoření: ( oC): neuvádí se
Teplota vznícení: ( oC): 465
Samozápalnost: ( oC): 603
Meze výbušnosti – horní mez (% obj.): 13
dolní mez (% obj.): 2,1n
Oxidační vlastnosti: neuvádí se
Tenze par (při 20 oC): 24,7 kPa
Relativní hustota (při 20 oC): 0,789 – 0,794 g.cm-3
Rozpustnost (při 20 oC) – ve vodě: rozpustný
v tucích: neuvádí se
koeficient n-oktanol/voda: neuvádí se
Viskozita: neuvádí se
Hustota par: neuvádí se
Rychlost odpařování: neuvádí se

Další informace:
Obsah celkového organického uhlíku (v organickém rozpouštědle): 0,62 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu 794g/l
Mezní experimentální bezpečná spára (mm): 1,02
Maximální nárůst tlaku (Mpa.s-1) 13,7
Třída nebezpečnosti: I.
Teplotní třída: T1
Skupina výbušnosti: II.A
Výhřevnost [MJ/kg]: 29
HAZCHEM kód: 2YYE

Katalogové číslo: 46 Kategorie:

Proč nakupovat u nás?

  • Sleva 3% pro stálé a registrované zákazníky.
  • Více než 95% spokojených zákazníků dle Heureky
  • Doprava zboží skladem na výdejní místo nebo domů.

Popis

Aceton je bezbarvá kapalina, charakteristického zápachu, používá zejména k ředění barev, čištění a odmašťování v průmyslu.

Obecné informace:
Skupenství (při 20 oC): kapalina
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): charakteristický acetonový

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH (při 20 oC): neuvádí se
Bod (rozmezí bodů) tání ( oC): – 95
Bod (rozmezí bodů) varu ( oC): 56
Bod vzplanutí ( oC): – 18
Bod hoření: ( oC): neuvádí se
Teplota vznícení: ( oC): 465
Samozápalnost: ( oC): 603
Meze výbušnosti – horní mez (% obj.): 13
dolní mez (% obj.): 2,1n
Oxidační vlastnosti: neuvádí se
Tenze par (při 20 oC): 24,7 kPa
Relativní hustota (při 20 oC): 0,789 – 0,794 g.cm-3
Rozpustnost (při 20 oC) – ve vodě: rozpustný
v tucích: neuvádí se
koeficient n-oktanol/voda: neuvádí se
Viskozita: neuvádí se
Hustota par: neuvádí se
Rychlost odpařování: neuvádí se

Další informace:
Obsah celkového organického uhlíku (v organickém rozpouštědle): 0,62 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu 794g/l
Mezní experimentální bezpečná spára (mm): 1,02
Maximální nárůst tlaku (Mpa.s-1) 13,7
Třída nebezpečnosti: I.
Teplotní třída: T1
Skupina výbušnosti: II.A
Výhřevnost [MJ/kg]: 29
HAZCHEM kód: 2YYE

Nákupní košík
Colorlak Aceton technický 0,7l
58  vč. DPH (48  bez DPH )
Přejít na začátek